Ambasada SAD nije povezana sa Američkim univerzitetom u BiH, Prcić ometao rad pravosuđa

Američki univerzitet u BiH kojeg je osnovao Denis Prcić koji je i predsjednik tog privatnog univerziteta u žižu interesovanja medija i javnosti dospio je nakon što je direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osman Mehmedagić dostavio diplomu tog univerziteta kad mu je poništena ona stečena na banjalučkom Fakultetu za poslovne studije.

Mehmedagić je tu diplomu koja je navodno stečena 2013. godine dostavio Zajedničkoj komisiji za nadzor nad radom OSA-e ali je proglasio tajnim dokumentom. Državno tužilaštvo počelo je istragu oko validnosti diplome prvog čovjeka OSA-e, te je zbog toga ispitan i Prcić kao odgovorno lice AU u BiH.

Novinska agencija Patria kao i neki drugi mediji pisala je o dešavanjima s diplomom Mehmedagića i o Američkom univerzitetu u BiH za koji se posljednjih nekoliko godina vežu različite priče o legalnosti rada na području KS, nedovoljnom broju uposlenih s obzirom da je riječ o univerzitetu, neadekvatnim prostorijama za rad. Zbog tog pisanja o AU u BiH, Novinska agencija Patria u roku od mjesec dana zaprimila je tri tužbe za klevetu. Mi u Novinskoj agenciji Patria to smatramo pritiskom Prcića i gušenjem javne riječi.

U međuvremenu je iz Kantonalne inspekcije Tuzlanskog kantona za Patriju potvrđeno da za 15 godina rada Ministarstvo obrazovanja TK koje i izdaje dozvolu za rad nikada nije izvršilo nadzor ispunjenosti uslova na AU u BiH. Također, prema nalazu inspekcije u toku inspekcijskog nadzora koji je proveden krajem avgusta inspektori su utvrdili da se broj profesora po ugovoru o djelu smanjivao sa 7 koliko su ih imali 28.12.2017. na ukupno 5 koliko su imali 03.07.2020. godine. AU u BiH ima samo pet stalno uposlenih profesora od čega su četvorica i dekani fakulteta u okviru AU u BiH. Poznato je da je donedavno profesor na AU u BiH bio aktuelni ministar sigurnosti BiH Selmo Cikorić. Jedan od predavača je i Samir Rizvo, također iz Ministarstva sigurnosti BiH. Kako su za Patriju potvrdili i neki od polaznika doktorskog studija Nacionalne sigurnosne akademije na AU u BiH neki od predavača su i uposlenici Ministarstva odbrane BiH. Cikotić je nekadašnji ministar odbrane.

S obzirom na cijelu situaciju i da univerzitet djeluje pod nazivom „američki“ pitali smo i Ambasadu SAD da li imaju ikakvu vezu sa ovim univerzitetom. Dobili smo jasan odgovor.

„Američki univerzitet u BiH je privatna obrazovna ustanova koja nije povezana sa Ambasadom SAD. Sva pitanja o ovoj temi trebaju se uputiti relevantnim institucijama u BiH“, naveli su iz Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD.

Obratili smo se i Tužilaštvu BiH s direktnim pitanjem koji status u istrazi koja se vodi ima Denis Prcić, na šta smo dobili odgovor da u ovom slučaju još uvijek nije donesena konačna tužilačka odluka te da ne mogu davati više detalja zbog istrage.

Prcić je proteklih godina potpisivao brojne sporazume o saradnji sa policijskim i drugim institucijama u BiH čime se sticao dojam da uživa zaštitu određenih struktura. U avgustu ove godine Prcić je poslao dopis ministru sigurnosti BiH, direktorima SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Granične policije BiH, FUP-a, Policije Brčko distrikta BiH i MUP-a RS kao i policijskim komesarima u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova. Prcić je nosiocima sigurnosnih funkcija u BiH ponudio stipendije uposlenicima policijskih agencija na njegovom univerzitetu. U istom dopisu Prcić se požalio na državnog tužioca koji vodi istragu što se može smatrati i ometanjem rada pravosuđa.

“Tužilac Oleg Čavka zloupotrebljava svoj službeni položaj i ovlasti, manipulirajući ljudima, ljudskim neznanjem i javnosti, te na taj način pokušava da nanese štetu ugledu dugogodišnjem radu Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini radi svog ličnog i političkog obračuna prema Osmanu Mehmedagiću, generalnom direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH) koji je jedan od diplomiranih studenata a koji je upisao Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini još 2008. godine, a diplomirao 2013. godine na Fakultetu međunarodnog prava i diplomacije, smjer Međunarodno i komparativno pravo”, piše u dopisu Denisa Prcića.

Prcić u istom dopisu navodi da je podnio disciplinske prijave protiv tužioca Čavke disciplinskom tužiocu VSTV-a. Inače, Ured disicplinskog tužioca odbacio je prijave protiv Čavke.