Izvještaj pred Vijećem sigurnosti UN: Još nema nove Vlade FBiH, Vlasti RS protiv suvereniteta BiH

(Patria) – Visoki predstavnika u BiH Valentin Incko danas će pred Vijećem sigurnosti UN-a prezentirati izvješće koje pokriva razdoblje od 16. oktobra 2019. do 15. aprila 2020. Incko u svom izvještaju ukazuje da je izbijanjem pandemije bolesti coronavirusa (COVID-19) u Bosni i Hercegovini početkom marta stvorena neka nova stvarnost, ali da se sada situacija stavlja pod kontrolu I neki političari nastavljaju s retorikama podjela, piše Patria.

Incko će u 57. Izvještaju prezentirati Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, te je nabrojao sve političke, socijalne i ekonomske trendove koji guše državu već godinama.

Incko je podsjetio na činjenicu da BiH nije imala formiranu vlast više od godinu dana nakon izbora 2018. godine, te da vlast u FBiH i dva kantona jos uvijek nije uspostavljena.

„SDA i HDZ održale su svoj dugogodišnji savez, pridružili su im se multietnička Demokratska fronta i Savez za bolju budućnost (SBB), ali različita gledišta i politike malo su doprinijele prevladavanju zastoja u Federaciji.

Nisu poduzeti koraci u vezi s imenovanjem nove Vlade Federacije BiH nakon Općih izbora 2018., zbog kontinuiranog insistiranja HDZ-a Bosne i Hercegovine da tome mora prethoditi izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, navodno da uključi amandmane za rješenje pitanja “legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, a što SDA odbija“, navodi se u Izvještaju.

U Izvještaju Incko je najviše prostora govorio o opstukcijama rukovodstva Republike Srpske.

“Vlasti u Republici Srpskoj su intenzivirale svoju retoriku i pribjegavale čestim akcijama usmjerenim protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te nadležnosti i institucija na državnom nivou”.

Bitan je element dugogodišnje politike vlasti Republike Srpske, koju vodi SNSD, koji se, ako se nastavi, ne samo predstavljaju izazove, ali bi se čak mogli vratiti unazad kada je riječ o implementaciji Općeg okvirnog sporazuma“, naveo je Incko.

Ističe da su u RS vlasti “uporno nastojale nametnuti” pogrešno tumačenje Dejtonskog sporazuma nazivajući BiH “zajednicom država sa ograničenim i izvedenim suverenitetom” koja je stvorena od dva prethodno postojeća entiteta koji su “nosioci suvereniteta”.

– Takvo tumačenje ne predstavlja samo revizionizam Općeg okvirnog sporazuma za mir, već također ima za cilj pružiti osnovu srpskom narodu i/ili Republici Srpskoj da zahtijevaju pravo na samoopredjeljenje – naveo je Incko, te dao za primjer zaključke Narodne Skupštine RS-a od 11. novembra prošle godine.