Koga Bošnjaci više vole : Tita ili Aliju ?

Oba lika su dokazani antifašisti.

Vrijeme u kojem su djelovali , kao i političke prilike ,  je dosta različito .

Karakteristično  je to da su obojica bili vođe naroda.  Tito jedne mnoogoljudnije a Alija malobrojnije zajednice .

Tito je ostavio uređenu državu, dok Bosna i Hercegovina još potvrđuje svoju stečenu nezavisnost boreći se i nakon rata protiv velikosrpskih i velikohrvatskih faktora koji  bi najradije Bosnu rasparčali  .

Sigurno je da oba povijesna lika imaju svoju  pozitivnu ulogu naspram BIH, no rijetko će ko reći da  i Tito i Alija zaslužuju maksimalno poštovanje.

Tome  je najviše doprinijeo  novi sistem , kapitalistički  u kojem se Bosna i Hercegovina  nalazi danas, spram  socijalističkog ili komunističkog sistema kojim je suvereno vladao Tito .  Jedan sistem ne podnosi drugi i nastoji ga izbrisati .

U komentarima iznesite svoje mišljenje i svoj stav spram dva istorijska lika koji su obilježili noviju istoriju Bosne i Hercegovine

izvor: postar.ba/amela.s