BORAČKA PITANJA : Poznato kad će biti invalidnine

Isplata  invalidnina  za korisnike boračko -invalidske zaštite trebala bi se desiti u petak, 08.05.2020 godine , saznaje postar.ba

Ministar  za boračka pitanja Bukvarević je    već nekoliko puta istakao da neće biti problema oko isplata ovih naknada jer je novac ozbezbijeđen.

Isplata invalidnina za ratne vojne invalide , porodice poginulih  te nositelje ratnih priznanja vrši se za april 2020 godine